Als iemand van thuis uit met de computer naar de vergadering wenst te luisteren kan dit door een webpagina te openen.

De webpagina die nodig is om van thuis uit te connecteren staat aangeduid in het programma van Zilveren Trompetten.

In de foto hieronder kun je in de 2 rode kaders het volgende zien:

  • In het eerste kadertje staat het nummer waarop broeders en zusters via de telefoon naar de vergadering kunnen luisteren;
  • In het tweede kadertje staat de webpagina waarop broeders en zusters via de computer naar de vergadering kunnen luisteren.

Open thuis de internetbrowser en geef het adres van de webpagina in. Als de computer in de Koninkrijkszaal nog niet aan staat dan kun je niet op deze pagina connecteren. Je krijgt dan een error 'Problem loading page' (kan pagina niet laden). Als de computer in de Koninkrijkszaal wel aanstaat kom je in volgende pagina terecht:

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in om naar de vergadering te kunnen luisteren. Je gebruikersnaam en wachtwoord moeten al vooraf in de Koninkrijkszaal in het programma ingevoerd zijn. Je krijgt ze dus van je groepsopziener of geluidsdienaar en je kan deze niet wijzigen. Ook moet je 'toegelaten' zijn om naar de vergadering te luisteren (Als je geen toelating hebt vraag het dan aan je groepsopziener). In de Koninkrijkszaal staan je gebruikersnaam en paswoord in volgend scherm:

 

Door in dit scherm op de knop met de tekening van een printer te drukken kan men een afdruk maken van de gegevens die nodig zijn voor thuis voor iedereen die van thuis uit de vergadering zou kunnen volgen. Zo een afdruk ziet er als volg uit:

Als je thuis dus de gevraagde gebruikersnaam en paswoord hebt ingevuld kom je op volgende pagina terecht:

Op deze pagina wordt je gevraagd om toegang tot je microfoon te geven. Doe dit door het vakje naast 'Allow' (toegelaten) aan te vinken. Als je ook het vakje 'Remember' (herinneren) aanvinkt dan zal hij in de toekomst deze vraag niet meer komen stellen. Sluit af door op 'Close' (Sluiten) te drukken. Opmerking: Laat de microfoon tab in dat kadertje nooit openstaan terwijl je antwoordt.

Je krijgt nu volgende pagina waarin je moet aanvinken wie naar de vergadering van thuis uit meeluistert. Druk daarna op de knop 'Vergadering bijwonen'.

 Je bent nu aangesloten op de vergadering.

Als de computer in de Koninkrijkszaal al is opgestart maar nog niet het programma Zilveren Trompetten, dan krijg je wachtmuziek te horen. Als het programma Zilveren Trompetten in de Koninkrijkszaal is opgestart dan krijg je het geluid van de Koninkrijkszaal te horen. (opgelet: als er in de Koninkrijkszaal nog geen muziek afgespeeld wordt en de vergadering nog niet bezig is, dan hoor je thuis niets)