Om de vergadering te kunnen volgen van thuis uit en te kunnen antwoorden via een tablet of smartphone is het mogelijk een VoIP telefoon op de tablet te configureren.

Vraag in de gemeente om het geheugensteuntje met jouw persoonlijke gegevens te ontvangen in PDF vorm. In volgende afbeelding hebben we de gegevens gemarkeerd die nodig zijn om een VoIP client te configureren.

Over het algemeen kunnen we stellen dat er slechts 5 parameters ingesteld moeten worden voor een VoIP verbinding:

  • Server/Domain/Address: hier moet het adres ingevud worden dat in het geheugensteuntje achter URL staat
  • Port: hier moet 5090 voor elke staandaardinstallatie
  • Username: hier moet de gebruikersnaam ingevud worden
  • Password: her moet het paswoord ingevud worden
  • Caller ID/Displayname: hier moet het geregistreede telefoonnumer ingevuld worden gevolgd daar het aantal luisteraars tussen vierkante haakjes, bijvorbeeld 0123456789[1]
Wanneer deze instellingen gemaakt zijn, kan een verbinding gemaakt worden door het "gemeentenummer" (niet het telefoonnummer, maar het 4 cijferige nummer van de gemeente dat op het geheugensteuntje vermeldt staat) te vormen en op te roepen.

 

Na deze algemene info die voor elke softphone of voor elk fysiek VoIP telefoontoestel geldt, geven we graag een praktijk voorbeeld met een gratis softphone app.

In dit voorbeeld wordt Media5fone Softphone gebruikt, deze is gratis voor het aanmaken van één SIP account en kan geïnstalleerd worden via de App store / Play store. De screenshots die we hier gebruiken zijn van de Franse versie voor iOS, het uiterlijk scheelt wat met de Android versie, maar we proberen de Android vershillen ook uit te leggen.

Download en start het programma.

Na het openen van het programma moet dit natuurlijk nog worden geconfigureerd.

Indien je een Android toestel gebruikt, dan klik je op Start en krijg je een lijst waarin je kan kiezen voor 'Custom SIP settings - Define Manually' en daar mag je dan op klikken en vervolgens verder gaan bij de volgende paragraaf.

Bij een iOS toestel zie je rechts onderaan het tab "andere", druk hierop,

Druk dan op de knop "Sip account configuratie" en voeg een nieuw account toe.

 

In de zone "Title": mag je een naam naar keuze opgeven bijvoorbeeld Koninkrijkszaal.

In het vakje "Username" geef je de exacte naam weer die geconfigureerd werd in het programma Zilveren Trompetten, en die op het geheugensteuntje weergegeven is als Gebruikersnaam".

In het vakje "Paswoord" moet je het exacte paswoord dat geconfigureerd werd in het programma Zilveren Trompetten, en die op het geheugensteuntje weergegeven is als "Paswoord".

Nadat de 3 eerste vakjes ingevuld zijn, zoal hierboven vermeld, moet je op de tab "Servers" klikken.

Hier moet de URL worden ingevuld die op het geheugensteuntje staat. Bijvoorbeeld "koninkrijkszaalbrussel.dyndns.org".

In de tab poort moet vervolgens de poort : 5090 ingevuld worden.

Keer dan terug naar het vorige scherm waar u klikt op "Advanced" (juist onder servers)

Hier is het zeer belangrijk dat de eigen telefoonnummer correct ingevuld wordt, om toegang tot het system te krijgen. Vul uw telefoonnummer in zoals geregistreerd in Zilveren Trompetten, gevolgd door het aantal meeluisteraars tussen vierkante haakjes, bijvoorbeeld 042346771[1] Het nummer tussen de haakjes komt overeen met het aantal personen die de vergadering bijwonen en moet dus eigenlijk worden aangepast in functie van het aantal meeluisterende personen.

Dit was het voor de programmatie van de VoIP softphone.

Nu om de vergadering bij te wonen moet u de zaal inbellen, en dit gebeurt door het nummerscherm op te roepen in het midden onderaan en het "gemeentenummer" (niet het telefoonnummer, maar het 4 cijferige nummer van de gemeente dat op het geheugensteuntje vermeldt staat) te vormen en op te roepen.

Om te antwoorden druk op de cijfer toets overeenstemmend met het nummer dat gelinkt werd aan de meeluisterende personen.