Meeluistersysteem

Hier kun je zien wie op de vergadering aangesloten is (4) via telefoon of via internet met hun geregistreerde telefoonnummer (3) en wanneer de verbinding begonnen is (1). Je kunt daarenboven zien hoeveel mensen het programma volgen (2) via deze connectie.
Rechts staat het totaal aantal luisteraars voor alle verbindingen samen (5) en het aantal verbindingen voor de gemeente. In het veld 'Geluid' kun je zien of het telefoonsysteem geluid ontvangt (Signaal) of niet (Stil). Als het geluid blijft op 'Stil' staan, kan dit een aanwijzing zijn dat er een probleem is.

 

Deelname aan de vergadering

Als iemand van thuis uit zijn 'hand' op elektronische wijze opsteekt, wordt zijn naam in de zaal in het programma Zilveren Trompetten op de computer en op het tablet op het podium weergegeven.

Iemand kan vragen om te antwoorden (of de hand opsteken) door op een cijfer, die hem/haar is toegewezen, van de telefoon te drukken. Iemand kan ook antwoorden door op de knop met zijn/haar naam te drukken, in het programma waarmee van thuis uit via internet connectie gemaakt wordt.

De naam van diegene die zijn hand op elektronische wijze 'opgestoken' heeft, blijft enkele seconden zichtbaar, waarna de kleur verandert. De kleuren geel-rood geven aan dat de mogelijkheid om deze persoon te kiezen bijna wordt beëindigd. Wanneer die nog steeds niet mag antwoorden, verdwijnt de naam van het scherm.

Opgelet: Wanneer de naam van iemand die wou antwoorden van het scherm verdwijnt, kan die persoon niet meer gekozen worden om een antwoord te geven totdat die zijn hand terug op elektronische wijze terug 'opsteekt'.

Om iemand van thuis uit te laten antwoorden, is het voldoende op het icoon te drukkeniconSpeak nadat via de microfoon aan de persoon gezegd is dat hij mag antwoorden. 

Vanaf dat men op het icoon iconSpeak drukt, horen de toehoorders thuis het geluid van de zaal niet meer, maar enkel het geluid van diegene die van thuis uit antwoordt. 

Wanneer het antwoord van thuis uit actief is, veranderen de kleuren naar wit-groen, zoals je hieronder kunt zien:


Opgelet: afhankelijk van de geavanceerde instellingen, kunnen de luisteraars thuis, tijdens dat een antwoord actief is, enkel het antwoord horen! Als de broeder op het podium wil tussenkomen of terug begint te praten, zonder eerst het antwoord af te zetten, kunnen de broeders en zusters thuis hem niet horen. Daarom moet een antwoord beëindigd worden, zodra het ten einde is.

Om een antwoord van thuis uit te stoppen, is het voldoende om op het icoon iconStopSpeaking te drukken.