Gebruik

De tablet op het podium geeft interactie met de Zilveren Trompetten software van de geluidsinstallatie. Dit scherm dient om:

 1. De namen te zien van diegenen die wensen te antwoorden. 
 2. Iemand die van thuis uit meeluistert het woord te geven.
 3. Een chronometer te zien (de chronometer wordt vanuit de computer aan het geluid bediend).
 4. Interne communicaties te ontvangen (die vanuit de computer aan het geluid verstuurd zijn. Bijvoorbeeld: het aantal aanwezigen)
 5. Een discreet geluid te horen als er iets nieuw gebeurt. Gelieve geen ander gebruik van de tablet te maken en ze ook niet van de houder op het podium weg te halen.

Open op de tablet op het podium de internet browser.

Navigeer met de browser naar http://<ip adres van de pc met servercomponenten>/platformscreen. Indien de aanbevelingen uit het document Bekabeld en Draadloos Netwerk opgevolgd werden dan is het IP adres van de pc met de servercomponenten 192.168.1.254, de URL is dan:

http://192.168.1.254/platformscreen

Op deze pagina kan je de gemeente selecteren

Als er meerdere gemeenten in een Koninkrijkszaal zijn, kijk dan altijd na of er geen andere tab van een andere gemeente nog op de tablet openstaat. Nadat je de juiste gemeente gekozen hebt, krijg je toegang tot het scherm voor de bediening van Zilveren Trompetten vanaf het podium.

 1. Als er geluiden mogen afgespeeld worden op de tablet (bijvoorbeeld als de tijd van een aandeel voorij is) , druk dan op de knop "Geluiden inschakelen".
 2. In de titel kun je de tijd en datum lezen alsook naar welke gemeente je kijkt.
 3. Onder 'Gesproken tijd' zie je de tijd die al gebruikt is voor een aandeel.
 4. Onder 'Resterende tijd' zie je de tijd die er nog overblijft voor een aandeel.
 5. De tijdbalk geeft dit visueel voor.
 6. Bij 'Informatie' kunnen mededelingen worden doorgegeven aan de broeder die de vergadering leidt.

Als iemand van thuis uit zijn hand opsteekt krijg je het volgend scherm.

Om te laten antwoorden moet op de knop naast de naam van de persoon gedrukt worden.

De naam verandert dan naar het groen.

Om een antwoord te beëindigen moet op de knop naast de naam gedrukt worden.

Als een persoon die wenst te antwoorden niet onmiddellijk gekozen is, dan verandert de naam in het geel. Wordt de persoon dan nog niet aangeduid, verdwijnt de naam.

Zie ook volgende artikels voor meer informatie:

Snelkoppeling voor Zilveren Trompetten aanmaken op Android tablet

Gids om te vermijden dat een Android tablet in slaapstand gaat